Patrik Dvorščak

Življenjepis

 Umetnik Patrik Dvorščak je rojen marca 1995 in prihaja iz Ribnice. Srednješolsko izobrazbo je pridobil na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo – smer gimnazija. Svoje izobraževanje je nadaljeval na študiju na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, na programu Slikarstvo. Diplomiral je leta 2017, svoj študij pa trenutno nadaljuje na 2. stopnji programa Slikarstvo.  Ukvarja se s človekom, svetlobo in prostorom, pri tem pa ga zanima medsebojna povezanost. Umetnikovo ustvarjanje obravnava vsebine, nanašajoče se na probleme današnjika v družbi in množičnih tvorbah, ki kažejo na pusto, plehko vsakdanjost, ter se upirajo idejam predpisanega, razsvetljenega sveta in moralnih prepričanj. Skupaj z mnoštvom elementov oz. figur v likovni stvaritvi, instalaciji, postavlja udeleženca v pozicijo ustvarjalca sveta - ljudje, ki smo v času našega bivanja odgovorni za lastna in tudi življenja vseh ostalih. Gledalca poskuša postaviti v pogled za nekaj kar je odgovoren sam. 

"Rast prebivalstva razumem kot največji problem, ki se povezuje z ostalimi globalnimi problemi – več ljudi, več krčenja gozdov, več strupenih snovi, več povpraševanja po živilih, pomankanja vode… pri današnji stopnji uničevanja gozdov, ribolova, uničenih morskih lovišč in globalnega segrevanja bodo ekosistemi v pol stoletja zelo ogroženi ali pa že nepovratno načeti. Ob tem se sprašujem, ali so kolapsi civilizacij, posredno namerni? Ne glede na to kakšen vzorec igramo kot kultura,lahko vedno opazimo neko obliko samodestruktivnosti (bodisi samomori, prenaseljenost, rušenje okoljskega ravnovesja, umori, vojne,..). Bit človeškosti res ni nekaj lastnega, a dejstvo je, da si človek tako predstavlja, v meri neke naivnosti in egocentrizma verjame da je sam, kot duševno in zavestno bitje zajet v enem samem zgodovinskem in geografskem načinu bivanja. Potreba človeka po dotiku in prepoznanju obstoja je njegova biološka ter psihološka nuja. Že po rojstvu, se dojenček odziva predvsem na dotik in občutke ugodja, ki jih dobi ob napolnjenem želodcu. Impulzivno in spontano se odzivajo na telesne občutke, ki se pojavijo ob lakoti ali ugodju. Po naravi pa dajejo  brezvestno, brezsramno prednost užitku oz. doživljanju sebe kot središču vesolja. Kasneje se otrok v nas ko odrastemo, pomeša z zunanjimi vplivi in se prinese tudi v nezavedno. Tudi v znanstvenem pogledu, ki dokazuje majhnost in nepomembnost človeka v svetu in ki naj bi se podvrgel smrti ter naravnim zakonitostim, še vedno ostaja zaupanje v nezmotljivost človeškega duha, delček primitivne vere v vsemoč ki živi v nas. Kakšen je odnos našega nezavednega do smrti? Saj noben človek, pračlovek, smrti ni spoznal. Ali naše nezavedno ne verjame v lastno smrt? To kar je nezavedno, najglobje plasti naše duše, ki sestojijo iz gonskih vzgibov, ne poznajo negativne vsebine lastne smrti. Če si samo ogledamo za kaj vse so odgovorna tako rekoč poimenovana današnja civilizirana ljudstva, za krivice in okrutnosti po svetu, res izgleda, da se vedemo kot, da bi bili nesmrtni. Človekov intelekt je šibka in odvisna reč. Je igrača naših gonov in afektov, primitivnih čustvenih vzgibov, ki so del nezavednega in čaka na oživitev, kjer se bistro ali neumno vedenje podvrže čustvom in notranjim odporom. V svetu ekranov, iluzij kjer živimo na potrošniški način in je nestvarnost smrti s tem še pogojena, je občutek kot da se naši vsemogočni civilizaciji ne more nič pripetiti morda še poglobljen."

Izobrazba

 FORMALNA IZOBRAZBA

2010—2014: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Umetniška gimnazija – likovna smer, Ljubljana

2014—2017: Dodiplomski študij slikarstva, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

od 2017: Podiplomski študij slikarstva Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana 

Razstave in projekti

 RAZSTAVE:

- 2018, samostojna razstava, Nočna izložba Pešak/Metelkova mesto, Množica, Patrik Dvorščak [URL: https://pesakpesak.wordpress.com/2018/01/16/patrik-dvorscak/]

- 2018, skupinska razstava, galerija ZDSLU, Zamenljiv, Patrik Dvorščak

- 2019, skupinska razstava Error 404, galerija SLEPA ULCA, Patrik Dvorščak

- 2020, samostojna razstava, Cafe Galerija Pungert, KUKU kofi haus, Patrik Dvorščak

- 2020, samostojna razstava, mladinski center Mladi Zmaji, (ko)-lapsus, Patrik Dvorščak

- 2020, skupinska razstava v online gallery 100_toes (Instagram), Karantena, Patrik Dvorščak

- 2020, razpis za proglas Mladina, KORONAVIRUS, Patrik Dvorščak - 2020-2021, Round Lemon, skupinska razstava ZEST HALL BODY, Patrik Dvorščak, [URL: https://www.roundlemon.co.uk/body-exhibition]

-2021, skupinska razstava S04E02_KRIZOLOGIJA: apliciran pristop, Galerija Media Nox, Maribor, Patrik Dvorščak [URL: http://www.medianox.org/krizologija]

-2021, skupinska razstava, Quarentena Galeria, Čile, Mehika [URL: https://www.quarentenagaleria.com/patrik-dvorsscak/] -2021, Better together artists, skupinska razstava Connection [URL: https://www.bettertogetherartists.net/connection-2021]

- 2021, skupinska razstava Vabljeni mladi 2021, Galerija DLUM - vetrinjski dvor, Maribor [URL: https://www.dlum.si/razstave/vabljeni-mladi-2021]

- 2021, 3-7 september, skupinska razstava, REA Art Fair, Milano, Italija 

 UMETNIŠKE DELAVNICE:

- 2018, Sprejarska delavnica, Ribniški študentski klub, Ribnica

- 2020, Ustvarjalne delavnice za mlade, mladinski center Mladi zmaji Šiška, Ljubljana -2021 Ustvarjalne delavnice za mlade, Mestni inkubator, Ljubljana – [URL: https://www.mladizmaji.si/2021/01/12/kaj-ljubljani-prinasa-5-generacija-idejalistk-in-idejalistov-iz-mestnega-inkubatorja/], dodeljena tudi NAGRADA za idejo »jaz ustvarjam zate, ti zame«  

SODELOVANJE V KOMISIJI:

- 2021, TAM – TAMova ulična galerija na Vegovi, Ljubljana, komisijo sestavlja Andrej Lamut, Patrik Dvorščak, Alja Košar, Zia Perko Rogelj pod mentorstvom Leona Magdalenca 

Nagrade, rezidence in štipednije

- 2020, Ustvarjalne delavnice za mlade, mladinski center Mladi zmaji Šiška, Ljubljana -2021 Ustvarjalne delavnice za mlade, Mestni inkubator, Ljubljana – [URL: https://www.mladizmaji.si/2021/01/12/kaj-ljubljani-prinasa-5-generacija-idejalistk-in-idejalistov-iz-mestnega-inkubatorja/], dodeljena tudi NAGRADA za idejo »jaz ustvarjam zate, ti zame«